Om Johannsen Architects

Vi har mere end 50 års erfaring

Erfaring og nytænkning under samme tag

Johannsen Architects medvirker ved opførelse af byggeri til et bredt spektrum af industrielle, privat og offentlig formål: Produktionsfaciliteter, lager- og logistikterminaler, administration, indretning, boliger, klinikker, pleje og ældre boliger, idræt og religiøse bygninger.

Vi tegner og rådgiver om alle aspekter ved nybyggeri, om – og tilbygning, renovering, vedligeholdelse og byggepladsstyring. Vores rådgivning sikrer jer en optimal proces i hele forløbet, og vi påtager os gerne den overordnede ledelse af byggeriet.

Bygger på tillid

Det har vi gjort I årtier, og gør det også fremover

Vi gør det lettere at være bygherre

Et industrielt byggeri skal danne rammen om fremtidige arbejds- processer, gnidningsløs logistik og et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan yde, trives og har lyst til at blive. Det samme gør sig i princippet gældende ved øvrige kategorier. Når vi går ind i en opgave, sætter vi os derfor grundigt ind i jeres behov og arbejdsmønstre. Vi skaber et byggeri, der ikke bare ser godt ud, men som og så understøtter jeres forventninger.

Vi har 45 års lokalkendskab i Trekantsområdet og den midtjyske region og dermed et godt kendskab til aktuelle planbestemmelser samt politiske og forvaltningsmæssige forhold. Vi arbejder med projekter i hele Danmark

Vi kan derfor hjælpe jer til en smidigere myndighedsbehandling. Også ved kompleksitet i lovgrundlaget, fredningsbestemmelser m.m. har vi en solid erfaring at trække på.

Mens selve byggeriet står på, er vi det daglige bindeled mellem bygherre og entreprenør. I alle byggeprocesser vil der løbende dukke uafklarede detaljer og spørgsmål op. Vi sørger for en hurtig afklaring, så byggeprocessen kan forløbe uden kostbare afbrydelser.